1.3

0.1 Framsidan
 
1.1 Hur kommer jag i gång
1.2 Vad behöver du
1.3 Om säkerheten
1.4 Om glasmaterialet
1.5 Vad händer i glasugn?
1.6 Att skära glas
1.7 Glas för fusing
1.8 Fusing
1.9 Slumpning
1.10 Avkylning
1.11 De vanligaste fel
(  kommer snart hoppas jag)
1.12 Hur arbetet går till, ett exempel
1.13 Vill du pröva >

Om Säkerheten

Här är några tips om den grundläggande säkerheten
 • Inte skor med öppna tår .
 • Inga smycken vid arbete med maskiner eller rörliga värktyg
 • inte vida ärmar eller annat som kan fastna i
 • täck långa håret
 • skyddsglasögon Använd skyddsglasögon, visir är ännu bättre om du behöver glasögon.
 • använd när nödvändigt, hörselskydd och andningsskydd
 • Städa upp krossat glas och farliga material genast efter arbetet.
 • Säkerhet med ugnen

  Inne i ugnen är ofta glödhet värme. När den varma ugnen öppnas strömmer ut farligt brännande luft . Det finns ugnsmodeller, där lockets hantag är precis där hetan är värst.

  Europeiska bestämmelser kräver en sekerhetsbrytare som kopplar av strömmen när man öppnar ugnen. Lär dig en vana att sjäv stanga av strömmen innan du öppnar ugnen.

  Skydda dina ögon! Ögan har en lins som consenterar ljuset. Lika väl konsentrerar den värmestrålningen och kan steka ögat mycket snabbt. . Effekten är kumulativ, och utvecklar obemärkt. Titta inte in i glödheta ugnen mer en 10 till 15 sekunderåt gångrn. Om dit arbete krävar längre observation, andvänd skyddglas typ svetsarens.

  Till skillnad från keramiken arbetet med glas medför inte några farliga ångor. Vissa formmaterialer och lim kan orsaka irriterande stänk. Ventilera ugnsutrymmet, om nödvändigt. [2]

  Referenser
  [1] Greg Rawls Säkerhet Sidor
  [2] Bullseye Säkerhetstips
  Arbetet med glaset innebär inte oacceptabla risker
  med vissa undantag
  • Produktionarbete som fattar flera dar
  • Om du utsätter dig för stora hälsorisker (t.ex. värme) under en kort tid
  • -
  • eller om du arbetar med ett mycket giftigt material,
  Normal aktsamhet och sunt förnuft bör vara tillräcklig. Källa [1]
     


  <- Framsidan

  Copyright 2007,2013 Lauri Levanto
  URL http://lauri.lsd.dk/lasi/
  Nästa sidan är
  Om glasmaterialet