OSA 1

Tutustumiskierros


Antaa kuvan millaista lasn uunisulatus on
Lukijalle opastusta sivuston käyttöön 04-10-11
Tervetuloa Miten pääsen alkuun, mistä saan tietoa  
Mitä tarvitsen Kuvaus työpisteestä ja välineistä 16-06-10
Turvallisuus tietoa työturvallisuudesta.
lasinsirut, lämpösäteily, koneet, vaaralliset aineet.
01-08-10
Perustietoa lasista Lasi ei ole niin yksinkertainen materiaali kuin miltä näyttää  
Uunityö Kuvaus siitä mitä uunissa tapahtuu 04-10-11
Lasin
leikkaaminen
Viirun vetäminen lasiveitsellä, viivottimen kanssa, käsivaralta, Sauman avaaminen 23-12-10
lasilaadut Erilaiset sulatuslasit, Bullseye, Spectrum, Artista
ikkunalasin käyttö, muut taidelasit
20-06-10
yhteensopivuus Laajenemiskeroin ja viskositeetti.
Sulatuslasien yhteensopivuus
Ikkunalasien yhteensopivuus
Polton vaikutus yhteensopivuuteen
Värien yhteensopivuus
Emalit ja alilasitusvärit
 
Yhteensulatus eli
fuusaus
Miten lämpötilalla ja haudutusajalla voi vaikuttaa fuusaustulokseen.
pintafuusaus ja syväfuusaus
Päälle vai alle
Paista ja käännä
Värien vaikutus fuusauksessa
Lasin leviäminen tai kutistuminen uunissa
24-10-11
Vajutus eli slumppaus Slumppauksessa muovataan lasia muotin avulla.
Muottiinslumppaus
päälle slumppaus.
 
jäähdytys Lasin jäähdytys on oma taitonsa.
Alkujäähdytys
Jännityksen poisto
Loppujäähdytys
Jälkityöt
20-06-10
poltto-ohjelma Polttotapahtuman kulku
Esimerkkitaulukko poltosta eri vaiheissa
 
tavallisia virheitä Kuplat,kuprut,halkeamat ja niiden syyt 20-01-11
Työn kulku Seurataan yhden työn kulku alusta loppuun
leikkaaminen, koonta, fuusaus, slumppaus, lopputyöt
 
Haluatko kokeilla Mitä mahdollisuuksia on kokeilemiseen 09-01-12

OSA 2

Kartasto


Tutkimusmatkoista kiinnostuneille

Sisältää laajempia
* selostuksia eri osa-alueilta
* työohjeita,
* ym