0.1 Framsidan
 
1.1 Hur kommer jag i gång
1.2 Vad behöver du
1.3 Om säkerheten
1.4 Om glasmaterialet
1.5 Vad händer i glasugn?
1.6 Att skära glas
1.7 Glas för fusing
1.8 Fusing
1.9 Slumpning
1.10 Avkylning
1.11 De vanligaste fel
(  kommer snart hoppas jag)
1.12 Hur arbetet går till, ett exempel
1.13 Vill du pröva >

Till svenskspråkiga läsarna

När ja 2001 började syssla med glas, fanns det bara en bok om ämnet på finska. Den hade varit utsåld för decennier, och den utlovade andra editionen kom aldrig ut. Jag läste engelska källor och gjorde anteckningar.

Med tiden har jag märkt att svenskspråkiga har det inte heller bättre. Danskarna har ett större urval av böcker. Jag har märkt att Ålänningar och några Sverigebor försöker läsa mina finska sidor. Därför hade jag lust att försöka få några sidor på svenska.

De finska sidorna fick sin början av behovet att organisera mina egna antäckningar. Därför har materialet växt i helt tillfällig ordning. Nya sidor dyker opp bland de gamla. Även de gamla sidorna får tilläg och förbättringar. Större förändringar berättar jag i "vad är nytt" avsnitt. Original texten är på finska. Svenska sidor bygger jag på färdigt finsk material. Den fiska texten har kommit fram under åtta år. Den sveska versionen kommer inte heller att bli färdig över natten.
Tyvärr har varken Google translator eller jag svenskan som modersmål. Om ni möter något svårförståeligt, tveka inte att fråga.

DEL 1. inlednings tour

Denna del är bäst att första gång läsa genom i ordningsföld. Nere i högra hörnet av sidan är därför en länk till nästa sida. Med första genomläsning hoppa över eventuella "läs mer" länkar. Efter det första genomgående hjälper dessa länkar till djupare förståelse. Nu i den första versionen "läs mera" länkarna kommer at peka på finska sidor därför att dessa sidor inte ännu är oversättade. Ni som är tvåsprokiga kan använda dem redan.

Vissa sidor har "läs mera" -länkar till finska sidor. Ni som är tvåsprokiga kan har nytta av dem. Jag försöker att få oversatt motdvarande svenska sidor.

Del 2. handbok

Den andra delen innehåller korta kapitel som kan läsas efter behov. Länken "navigering" öppnar en innehållsförteckning där man kan klicka den avsnitt som intreserar. I avdelning Bilagor finns nyttiga tabeller. Där är också en omfattande ordbok om engelska termer samt en finsk ordbok. Den kan vara nyttig om du vill läsa någonting med Google translator.

Under rubriken"Tips" finns en fråga och svar section (på finska) . Svenska frågor är välkomna, då får du svaret också på svenska. Email adressen finns på framsidan.

Bilderna i högra kanten av sidor är små. Om du klickar i bilden ser du den större. Man kommer tillbaka från bilden med att klicka tillbaka -pilen. Vanligen finns den längst till vänster på den översta knapp-raden.

<- Framsidan

Copyright Lauri Levanto 2013
URL http://lauri.lsd.dk/lasi/index-sv.html
Nästa sidan är
Att komma igång