Lauri Levanto Lasinsulatus haluatko kokeilla
  Alkuun
Front Page
Turvallisuus
Safety
Suunnistus
English Menu
Sanasto
Glossary
Gallerioita
Galleries
Etsi
Search

Alkuun
Turvallisuus
Mitä uutta
Suunnistus OSA 1
Suunnistus OSA 2
Sanasto
Gallerioita
 
English Menu
Some useful pages with English text

Osa 1
tutustumiskierros

Lukijalle
jos vierstat web-sivuja
Miten päsen alkuun
Mitä tarvitset
Turvallisuus
Perustietoa lasista
Uunityö
Lasin leikkaaminen
Sulatuslasit
Yhteensopivuus
yhteensulatus
Vajutus
Jäähdytys
Tavallisimpia
virheitä
Työn kulku
Haluatko kokeilla
<-02.11.08

Haluatko kokeilla?

Selvitä oman paikkakuntasi kansalais- tai työväenopiston mahdollisuudet. Lähistöllä voi olla joku uunisulatuksen tekijä jonka luona voit kokeilla.

Jos tilat ja uuni ovat käytettävissä, voin tulla muualle opettamaan.

Katso etusivulta yhteystiedot.

Tutustumiskierros päättyy tähän. Seuraavaksi voit lähteä omatoimiselle tutkimusmatkalle Osa 2:n kartaston avulla.

      
Copyright 2007,2012 Lauri Levanto  
;URL http://lauri.lsd.dk/lasi/Copyright

Edellinen sivu Työn kulku 4
Tämän osion suunnistus <-

OSA 1 päättyy tähän
OSA 2