Lauri Levanto Lasin uunisulatus poltto-ohjelma
  Alkuun
Front Page
Turvallisuus
Safety
Suunnistus
English Menu
Sanasto
Glossary
Gallerioita
Galleries
Etsi
Search


<- 22.11.08

Polton kulku


Polton kulku Kuva ei ole mittakaavassa.

Lasin polttamisessa on eri vaiheita. Musta yhtenäinen viiva kuvaa unnin ohjelmaa, katkoviiva lasin lämpötilaa. Huomaa miten lasin lämpö muuttuu aina myöhemmin ja juohevammin.

  • 1. vaiheessa kun kylmä lasi pannaan uunniin on lämpöä nostettava niin hitaasti ettei lämpöshokki halkaise lasia. Tämä jakso ulottuu 540-600 asteeseen asti. Punainen 1. näyttää miten itse lasi seuraa hitaammin lämmön nousua. Se on tämän verran kylmempää kuin mitä uuni näyttää.
  • 2. jakso, kuplanpoisto, on vielä hitaampi. Siinä odotetaan että ilma lasien välissä laajenee kuumuudesta ja ehtii poistua reunojen ali ennenkuin lasin pehmetessä reunat tiivistyvät yhteen. Tähän on kaksi tapaa: toiset hauduttavat jossakin 570 kohdalla puoli tuntia, ja toinen tapa on nostaa lämpö vain kyllin hitaasti n. 620 asti.
  • 3. vaiheessa lasi on jo selvästi nestemäistä, vaikka jäykkää. Siinä lasi ei aseta enää rajoituksia lämmitykselle, vaan se tehdään yleensä uuniin täydellä teholla suoraan tyälämpötilaan. Kipsimuotin halkeilemisen välttämiseksi tätäkin jaksoa joskus hidastetaan tuntuvasti.
  • 4. jakso on työlämpötilassa hauduttaminen. Lämpö pidetään yleensä tasaisena. Lämpötila ja aika vaihtelee tilanteen mukaan. Katso taulukkoa jäljempänä.
  • 5. jakso on nopea jäähdytys, jonka tarkoituksena on pysäyttää lasin muutokset. Punainen 2. näyttää miten lasin jäähtyminen vuorostaan tapahtuu uunia hitaammin.
  • 6. vaiheessa haudutetaan lämmön tasaamiseksi ennen jännityksenpoistoa. Kun lasin lämpötila tuee lähelle uunin lämpötilaa tasaantuminen hidastuu. Siksi aika on esim 6 mm lasille noin tunti.
  • 7. vaihe on varsinainen jännityksenpoisto. Siinä lasi jäähtyy muuntumisalueen läpi juoksevasta kiinteäksi. Punainen 3. ilmaisee että tässä vaiheessa lasin ytimen ja pinnan välillä ei saa olla viittä astetta suurempaa eroa. illoin ytimen pidempään jatkuva kutistuminen ei aiheuta liikaa jännitystä lasiin.
  • 8. vaihe, loppujäähdytys, jossa lasi on taas kiinteää. Punainen 4. merkkaa sitä että uuni ja lasi jäähtyvät matalassa lämmössä huomattavasti hitaammin kun ohjelma. useimmiten riittää kun uuni saa jäähtyä itsekseen.
  • Se kestää sietämättömän kauan, mutta ohiutakaan esineitä ei saa ottaa uunista ennekuin sen voi tehdä paljain käsin. paksut lasit saavat olla uunissa kunnes uuni on honeenlämpöinen.

Yksinkertainen poltto-ohjelma

Allaolevassa taulukossa on yksinkertainen tapa ohjelmoida poltto eri tarkoituksiin.
Valmisohjelmiin ei pidä luottaa. Ei tähänkään. Jokainen uuni on erilainen, jokainen haluaa lasilta erilaisen tuloksen. Nämä ovat lähtöarvoja, josta voi kokeilla itselleen sopivat. Olen käyttänyt niitä yksikerrospoltossa lasiuunissa ja monikerrospoltossa keramiikkauunissa.
Ohjelma on paljon varovaisempi kuin monikerrospolton yhteydessä esitetty.

merkkien selitys
-> lämmön nosto
= haudutus
<- jäähdytys


Lasi 1-3 kerrosta Bullseye lasia. Yli 9mm paksuudella jäähdytysajat ovat paljon pidempiä.
  Pintafuusaus Syväfuusaus Slumppaus selitys
vaihe lämpöön aika astetta aika astetta aika  
1 -> 620 2:30 620 2:30 620 3:00 Lämpöshokin alue hitaasti. Jokaisessa uusintapoltossa hitaammin.
2 = 620 0:30 620 0:30 620 0:03 kuplanpoistohaudutus, ei tarvita slumppauksessa
3 -> 720-740 1:00 780-820 1.30 620-720 30 Työlämpötila vaihtelee näistä noin. +/- 20 astetta
4 = sama 0:20 sama 0:20 sama 0:20 haudutus on helpointa pitää vakiona ja säätää työlämpötilaa.
5 <- 515 skip 515 skip 515 skip nopea alkujäähdytys, uunia voi tuulettaa mutta se ei ole hyväksi ainakaan tiiliuunille
6 = 515 1:00 515 1:00 515 1:00 lämmön tasaus. Jos lämpöä sitova muotti tai olet muuten epävarma, pidennä aika kaksinkertaiseksi
7 <- 370 2:00 370 2:00 370 2:00 jännityksenpoisto. Vähintäin kaksi kertaa haudutuksen aika
8 <- 50 1:30 50 1:30 1:30 4.1 loppujäähdytys, yleensä uuni on tätä hitaampi.
kokonaisaika on noin 10-30 t uunin jäähtymiskyvystä riippuen

Skip tarkoittaa niin nopeasti kuin uuni pystyy kuumenemaan tai jäähtymään. Se asetetaan asettamalla aika nollaksi End on ohjelman loppu. Asetetaan lämpötila nollaksi (Bentrupin ohjaimessa, joissakin muissa ajaksi pitää asettaa 9999).

Vaiheen 7 jälkeen voi jäähtymisen nopeuttamiseksi avata uunin tuuletusaukon, tai arkku-uunissa raottaa kantta hiukan. Vaiheet 7-8 ovat usein "turhia", uuni jäähtyy luonnostaan hitaammin. Varmistuksena pidän kuitenkin nämä ohjelma-askeleet mukana. Jos uuni jäähtyykin jostain syystä nopeammin, ohjain korjaa silloin tilanteen.

Ohjelma on suunniteltu yksinkertaiseksi. Van lihavoidulla merkittyjä arvoja tarvitsee muuttaa eri polttotapojen välillä. Käyttämässäni Bentrup 6/80 ohjaimessa on vain yksi ohjelmapaikka ja siinä 8 ohjelma-askelta.

Vaativimpien töiden kanssa kokeile pienellä koepalalla.
Paksujen lasien jäähdytys on tuntuvasti pidempi. Valmistajien sivuilta löytyy ohjeita. Katso myös paksun lasin jäähdytys ja paksuuden vaikutus -sivut.

Muita aiheeseen liittyviä sivuja
Paksun lasin jäähdytys
Paksuus alle 10 mm
Paksuus yli 10 mm
Testaaminen
Polarisaatiotesti
Lasiuuni
Keramiikkauuni
Uunin päiväkirja

Copyright 2007,2012 Lauri Levanto  
;URL http://lauri.lsd.dk/lasi/Copyright
Edellinen sivu Jäähdytys
takaisin alkusivulle

seuraava sivu on Tavallisimpia virheitä