1.7

0.1 Framsidan
 
1.1 Hur kommer jag i gång
1.2 Vad behöver du
1.3 Om säkerheten
1.4 Om glasmaterialet
1.5 Vad händer i glasugn?
1.6 Att skära glas
1.7 Glas för fusing
1.8 Fusing
1.9 Slumpning
1.10 Avkylning
1.11 De vanligaste fel
(  kommer snart hoppas jag)
1.12 Hur arbetet går till, ett exempel
1.13 Vill du pröva >

Fusing

betyder sammansmältning av glasbitar. Det kräver
- hög temperatur där glasets natur som vätska kommer fram
- tid att glasbitar hinner smälta ihop.

Fusing kan ske i vidt temperaturåmrode. Den exrema är djupfusing där den övre glasbiten sjunker hel flat med det nedre glaset. Den andra exremen är ytfusing, när den övre biten håller sin raka kanter men ändå "Klistras" till nedre glas. Där emenllan är konturfusing. där den övre biten håller sin form men dock har mjuka rundade kanter och fast den reser over basglaset.

I bilden är bladerna nästan djupfusade men blomman har skarpa kontur som ytfusad. I sjäva värket var den gjord i en bränning på samma gång. Bladerna var Bullseye som är mera flytande och blomman var Artsta som är hårdare och behöve högre temperatur eller länge tid. Kanter av blomman har rundats så litet att de inte skadar fingrar män ännu är skarpa.

Djupfusing

Det gröna Bullseye bladerna blev djupfusade med Bullseue basglas. De är inte fullständigt djupfusade, de har litet kontur som ger em en lrnsform som concentrerar ljuset vacket.
I djupfusing värman glaset så att det blir ganska rinnande. Då ytspänning riundar kanterna och den övre biten sjunker ned i basglas tills hela överfladen är flat och klart. Om man djupfusar på ett klart glas en blå cirkel, blir resultatet en klar skiva med mjukkantad blå prick.

I djupfusingens temperatur kopierar glaset ugnplattans ytstruktur. Resultatet är en matt baksida.

Ytfusing

Ytfusing sker i ett lägre temperatur och eller en kortare tid. Formen ändras inte så mycket, bara kanterna rundades och ytan blir slåtare. Om man ytfusar i mycket låg värme håller glaset styvheten mera och orkar inte kopiera underlaget så mycket.

Djup och ytfysing i samma stycke
Tuija Rajamäki: Iris
Framsida
Copyright 2007,2012 Lauri Levanto  
;URL http://lauri.lsd.dk/lasi/Copyright

nästa sida> Slumpning