Lasi materiaalina

Tietoa lasin olemuksesta, käyttäytymisestä ja käytöstä
lasityypit Soodalasi, sulatuslasit, lyijylasi, borosilikaattilasi, kvartsilasi
muita laseja,Ikkunalasi, pullolasi, taidelasit
01-04-12
Sulatuslasin
ominaisuudet
Viskositeetti, Yhteensopimattomuus, Jännitykset lasissa, Värien muutokset, lasitteet 01-04-12
Sulatuslasit Sopivuus sulatukseen
Artista, Bullseye, S96 ja niiden sukulaiset
01-04-12