Lauri Levanto LasinsulatusLasi materiaalina
Alkuun
Turvallisuus
Mitä uutta
Suunnistus OSA 1
Suunnistus OSA 2
Sanasto
Gallerioita
 
English Menu
Some useful pages with English text

Lasi
materiaalina
Lasityypit
Sulatuslasin
ominaisuudet
Sulatuslasit

Lasityypit

Lasin ominaisuudet
Soodalasit
Lyijylasi
Borosilikaattilasit
Kvartsilasi
Ikkunalasi
Ikkunalasin
sukulaiset
Pullolasi
Taidelasi
Muita laseja

<- 23.09.08

Lasityypit 2

Lasin ominaisuudet

Kaiken lasin perustana on piioksidi. Sen happi- ja piiatomit muodostavat verkoston jonka ominaisuuksia muokataan lisäaineilla. Nämä lisäaineen ionit muodostavat epäsäännöllisyyksiä tuohon verkostoon. Siksi osa sidoksista on tiukempia ja osa löyhempiä. Näiden suhde määrää sitä miten lasi kuumentuessa pehmenee ilman selvää sulamispistettä. Lisäaineilla muokataan lasin muitakin ominaisuuksia halutuksi. Lasin perusominaisuuksia ovat
- kovuus, se kestää hyvin naarmuuntumista. Vastaavasti se on vaikea hiottava.
- suuri puristus- mutta heikompi vetolujuus. Siksi lasi murtuu helposti taivuttaessa.   Kun lasia kuumennetaan, pinta laajenee ensin ja jää ytimen puristukseen- Jäähdyttäessä vastaavasti pintaan muodostuu vetoa. Siksi lasi halkeaa helpommin jäähdytysvaiheessa. Tietysti pehmenemispisteen yläpuolella lasi joustaa kokomatkan eikä jännityksiä synny.
- pintajännitys, joka saa lasin liekkikiillottumaan ja leikatut terävät reunat pyöristymään uunissa.
- ei sulamispistettä, vaan lasi pehmenee asteittain mutta ei koskaan ole täysin juoksevaa. Sopiva työlämpötila ja haudutusaika tekevät mahdolliseksi hyvin monipuolisen käsittelyn uunityössä.
- hyvä kemiallinen sietokyky, joka tekee sen sopivaksi pullojen materiaaliksi.
- ominaisuuksien monipuolinen muokaaaminen lisäaineilla. Niillä on saatu aikaan alla kuvatut lasityypit.

Soodalasit

Sooda-kalkkilasi on tavallin lasityyppi. Sen valmistus on niin halpaa että siitä tehdään pullojen ja ikkunalasin lisäksi kertakäyttöisiä hillopurkkeja. Soodakalkkilasi tehdään sulattamalla piidioksidin, soodan ja kalsiumkarbonaatin tai kalsiumoksidin seos.
Soodan lisääminen alentaa sulamispistettä ja vähentää siten energian tarvetta mutta se tekee lasista samalla veteen liukenevaa. Kalkki stabiloi sen liukenemattomaksi. Soodan ja kalkin atomit asettuvat piin ja hapen muodostamaan ionirakenteeseen ja tekevät sen sidoksista epäsäännöllisiä. Siksi lasi pehmenee astetittain, kun löyhemmät pii-happisidokset aukeavat ensin. Eri tehtaat käyttävät puhtaudeltaan vaihtelevaa hiekkaa (piioksidia) ja lisäävät muita aineita mm värivirheiden korjaamiseksi. Nämä vaikuttavat lasin laajenemiskertoimeen ja viskositeettiin ja rajoittavat mahdollisuuksia yhdistellä laseja sulatustyössä.
Lähde: wiki 1
Soodakalkkilasi on kuten sanotaan, lyhyttä. Lämpöalue jolla se on muovattavissa on melko kapea. Soodakalkkilasi myös devitrifioituu helposti. Pintaan muodstuu kiteytymää, joka näkyy maitomaisena samautena.

Vain erityisesti sulatuslasiin (katso Sulatuslasi 2) erikoistuneet tehtaat sovittavat lasilaatunsa niin että saman tehtaan lasien väliiä ei synny jännityksiä. Ikkunalasin samoinkuin pullolasin valmistajat eivät piittaa lasin ominaisuuksista jälkikäytössä. Jopa saman viinimerkin pullot voivat olla keskenään yhteensopimattomia. Pohjoismainen puhallettu lasi on soodakalkkilasia. Keski- ja eteläeurooppalaiset tehtaat kayttävät usein lyijypitoisempaa lasia, joka sallii pidemmän työskentelyn. Olen joissakin töissä kokeillut lasinpuhaltajien hukkalasia ns. pinttiä sulatuslasina. Jos se on tasalaatuista se sopii valutöihin. Usen puhalluslasi on pintavärjättyä. Sitä olen sulattanut levyiksi. Väri muodostaa silloin kauniita huntuja lasin sisälle.

Lyijylasi

Eli lyijykristalli on erittäin kirkasta ja kauniisti sädehtivää lasia. Uunityössä sen monet hyvät ominaisuudet pääsevät oikeuksiinsa valuesineissä. Se on erittäin helppoa valaa ja hioa kirkkaaksi. Lyijylasi sisältää tyypillisesti 16-35 mol% lyijyä, mutta nykylaseista puhuttaessa pidetään 24 painoprosenttia alarajana jotta lasia voi kutsua lyijylasiksi. Vanhempi lyijykristalli saattoi sisältää 45 pros lyijyä. Pii on varsinaisesti lasia muodostava aine, joka valmistuksessa liukenee soodaan joka toimii flussina, ja kalkki lisätään stabiloimaan lasoimateriaali. Lyijy toimii sekä flussina että stabiloivana aineena ja korvaa kalkin. Lyijyllä on myös verkostoa muodostava ominaisuus. Teknisesti ei pitäisi puhua kristallista lasin yhteydessä koska lasi on nimenomaan amorfinen, ei-kiteinen materiaali. Kuitenkin kristalli-sanalla on vankka historia nimenomaan viistehiottuina esineinä. Böömiläinen kristalli on meilläkin käsite, samoin kristallikruunut valaisimena.

Lyijylasin ominaisuuksia: Optiset ominaisuudet aiheutuvat lasimassan suuremmasta tiheydestä. Tämä johtuu lyijyn suuresta atomipainostapainosta 207.3 joka on 5 kertaa suurempi kuin kalkilla. Lyijyoksidin lisääminen nostaa valon taitekerrointa ja alentaa työlämpötilaa sekä lisää juoksevuutta. Lasin sitko eli viskositeetti - juoksevuuden vastakohta - on alueella 800-1100 astetta sata kertaa pienempi kuin tavallisella soodalasialla. Lasintekijän kannalta tästä on kaksi etua. Matalampi työlämpötila tekee sen paremmin soveltuvaksi emalien valmistukseen ja toiseksi transparentti lasi saadaan paljon helpommin kuplattomaksi pienemmän viskositeetin takia.
Kun lyijylasia kopauttaa, se jää soimaan eri tavalla kuin soodalasi. kalium-ionit ovat lyijylasissa tiukemmassa sidoksessa ja lasi siksi absorboi vähemmän energiaa jolloin se soi kauemmin.
Lähde: wiki 2

Sulatuksessa lyijylasi on suosittua valutöissä. Tunnetuin merkki on Uusi Seelantilainen Gaffer. Ainakin Tsekkiläinen Ornela myy myös jyijylasia sulatuskäyttöön.

Eräs lyijylasin erikoispiirre on, että se sietää paremmin yhteensopimattomuutta. Syytä tähän ei tiedetä
Lähde: Tammisto
Lyijy myös lisää muiden metallien liukenevuutta joka on eduksi värillisen lasin valmistuksessa.

Lyijylasitteet: Lyijyn ominaisuudet ovat tehneet sen suosituksi keramiikan lasitteissa. Myös sulatuslasin kanssa käytetään joskus lasitteita devitrifioitumisen ehkäisyyn. Näistä boraks ja SuperSpray ovat lyijyttömiä mutta Spray A ja Back Magic sisältävät merkittävän määrän lyijyä. Niitä ei pitäisi käyttää ruokaa vasten tuleville pinnoille.

Turvallisuus: Lyijylasista valmistetuista esineistä saattaa imeytyä lyijyä ruokaan tai juomaan. Happamat ruoka-aineet ja juomat liuottavat lyijyä herkemmin. Yleensä liukenevat lyijymäärät ovat vähäisiä lyhytaikaisessa kosketuksessa kuten aterian aikana. Pitkäaikaisessa kosketuksessa määrät saattavat kasvaa niin suuriksi että elintarvikeviranomaiset katsovat varoitukset aiheelliseksi. Lähde:
wiki 4

Muita aiheeseen liittyviä sivuja
Hauska tietää: Mitä lasi onTämän osion suunnistus
Suunnistus
Copyright 2007,2012 Lauri Levanto  
;URL http://lauri.lsd.dk/lasi/Copyright