Lauri Levanto Lasin uunisulatus Yhteensopivuus
  Alkuun
Front Page
Turvallisuus
Safety
Suunnistus
English Menu
Sanasto
Glossary
Gallerioita
Galleries
Etsi
Search

BE:n värireaktiot
BE Color Reactions

Eräät lasivärit voivat kuumennuksess reagoida keskenään. Yleistä tietoa näistä reaktioista on sivulla Värireaktiot Some glass colours may react with each other in the kiln.
Bullseye on julkaissut Glassstips -sivut joilla kerrotaan levylasien ominaisuuksista. Niissä on mainittu mitä reaktiivisia ainesoisa kukin lasi sisältää ja mahdolliset reaktiot. Useimmat näistä reaktioista ovat epätodennäköisiä tai vähäisiä, mutta muutamista laseista on erikseen mainittu mahdollinen voimakas tumma reaktio. Bullseye has published Glassstips pages that tell about properties of colored sheets. There is mentioned which reactive chemicals are in the glass and which chemicals it may react with.
Most of these reactions are slight or only occasional.
Seuraavat kaksikieliset sivut on muokattu Glasstips'sin aineistosta
BE Opaalit lasit
BE Transparentiti lasit
lasien kohdalla on linkit kommentteihin.
Voimakkaasti reagoivista väreistä olen kerännyt erikseen taulukon BE voimakkaat värireaktiot
Following bi-lingual pages are edited from Glasstips material. BE Opals
BE Transparents
For each glass there is a link to comments
About stronly reactive colors I have compiled a separate chart
Be strong reactions

Värireaktion käyttö Using color reactions

Värireaktiota voi myös käyttää sommittelun elementtinä. Kuvassa on Valkoisen lasin keskelle muodostettu raita syrjälleen asetetuista lasiliuskoista. French Vanilla lasin erikoinen ominaisuus että lasin ylä-ja alapinnan välille muodostuu usein väriero. Se näkyy ruskeana raitana vaaleissa sauvoissa. Samoin French Vanillan ja Egyptian Blue'n väliin muodostuu musta raita. Nämä antavat ryhtiä värisommitteluun. The color reaction can be used as a design element. In the picture there is a pattern bar between whites. The light bars of French Vanilla have a brown line in the middle. It forms when the top and bottom surface of French Vanilla meets. Anothe black line emerges between French Vanilla and Egyptian Blue. These thin reaction lines accentuates the rhythm of the design.
Pattern bar Plate
Design: "Grammy" in WGBB. Published with the artist's permission


Copyright 2007,2012 Lauri Levanto  
;URL http://lauri.lsd.dk/lasi/Copyright
Tämän osion suunnistus