Lauri Levanto Lasin uunisulatus Kirjallisuus
  Alkuun
Front Page
Turvallisuus
Safety
Suunnistus
English Menu
Sanasto
Glossary
Gallerioita
Galleries
Etsi
Search

140308 <-090409

Kirjallisuutta
Bibliography

Kirjat on esitelty tekijän mukaan aakkosjärjestyksessä. Suomenkieliset on merkitty sinisellä pohjavärillä. Kommentit ovat omiani, yhden henkilön mielipide johon on vaikuttanut sekin koska olen kirjan lukenut. Ensiksi lukemistani olen oppinut eniten. Joku toinen voi arvostaa enemmän esimerkkiprojektien antamaa rohkaisua.

The books are listed in alphabetical order. of the author. The books in Finnish are marked with blue background. The comments are my own, a single opinion, which is influenced by the stage of learning in which I have read them. Some people will appreciate more the encouragenebt given in sample projects.
Osaavat kädet LASITYÖT
Beveridge, Doménech, Pasqual
Suomentanut Katja Kangasniemi
paluu ylös
Vihdoinkin uusi v.2009 julkaistu suomenkielinen kirja. Nykyinen painotekniikka on sallinut erittäin runsaan värillisen kuvituksen. Kirjan alkuosa on puuduttavaa luettavaa. Pitkiä listoja kaikenlaisista välineistä ja tarvikkeista ennenkuin muodostuu käsitys koska ja mihin niitä käytetään. Lasin teoriaosuus on vaikealukuinen, mutta kun päästään harjoitustöihin tilanne muuttuu täysin. Poltto-ohjeet ovat ilmeisen tahallisesti väljiä uunien ja lasien erilaisuuksien takia. Siksi kaipaisi enemmän tietoa ali- ja ylipolton tunnistamiseen. Ensilukemalla asioden järjestely on hämmentävä. Muottien raaka-aineet s.36, Muotin tekeminen s.72, Slumppaus muottien avulla s.94 ja Muottiin valaminen ja Pate de Verre s.104 Myöhemmin tuo kyllä auttaa asioiden etsimistä.
Kustantajalle kiitos, suomennokseen on panostettu löydetty sopivia termejä. Oikeastaa ainoa vastalauseeni on sanoa jännityksenpoistoa karkaisuksi. Karkaistu lasi on jo vakiintunut toiselle asialle.
Hyvä kirja, mutta jos kieli ei tuota vaikeuksia, asettaisin Griffitin kirjan kuitenkin etusijalle.

Finally a new book in Finnish. The modern printing technology permits a rich and colorfull illustration. The first part of the book is boring to read. Long lists of tools and acessories before explaining how and when they are used. The glass theory section is hard to read, but when the book proceeds to examles, the tone is quite different.
The firing schedules are intentionally vague, kilns are so different. What is missing is tips to reckognise over and underfiring.
At first reading the order is confusing: Mold materials p.36, mold making p.72. Slumping with the molds p.94. Casting into molds and pate de verre p 106. On second readings this order really helps to find teh facts.

A good book, but I still prefer Brenda Griffin's book.

Dictionary of Glass
Bray, Charles
A & C Black, Lontoo
ISBN 0-7136-4008-1
paluu ylös
Tietosanakirjamaisesti rakennettu teos, joka sivuaa kaikkea lasiin liittyvää mutta ei menelle kovin syvälle asioihin. Hyödyllinen lähde kun törmää kummallisiin termeihin

An ensyclopedic book that deals with everything with glass but does not go very deeply i9n topics. A handy reference to find out strange terms.

History of Glassforming
Cummings, Keith 2002
A & C Black, Lontoo
ISBN 0-7136-5274-8
paluu ylös
Perusteellinen lasin historia. Ei keskity pelkästään taidelasiin, vaikka käsittelee sitäkin aika laajalti. Teollisten prosessien kehitys on runsaasti mukana. Roomalaisten ajalta pullonpuhalluskoneisiin.
Painopiste on historiateokselle harvinainen, lasin ja yhteiskunnan kehityksen seuraaminen. Hyvä kuva-aineisto. Tämän lukeminen muutti suhtautumistani pohjoismaisten lasimuotoilijoiden työhön.

A comprehensive history of glass. Does not concentrate merely in art glass, the development of industrial processes is covered, too. From the Roman time to bottle blowing machines. The focus is in the common development of the society and glass processes.

Creative Glass techniques 1997
Eberle Bettina
A & C Black, Lontoo / PaulHaupt Publishers, Bern,Stuttgart,Wien

ISBN 0 7136 4725 6
paluu ylös
Käsittelee fuusauksen lisäksi lampputekniikkaa ja lasimaalausta. Jokainen jakso alkaa tekniikan kuvauksella ja sitä seuraa kymmenkunta projektia. Monissa projekteissa on omaperäistä ideaa, mutta kirja oli minulle pettymys siinä miten ylimalkaisesti työnkulku oli kuvattu. Edellyttää enemmän osaamista kuin mihin projektit houkuttelevat.

Not only fusing but also lamp working and glass painting. Each section begins with a description of the technique followed by some ten projects. Many projects have unique ideas, but I am dissappointed how superficially the work is explqained. Requires more experience than the projects presume.

The Art of Painting on Glass
Elskus Albina
ISBN 0-7100-0906-2
paluu ylös
Englanninkielinen, alansa ehdoton auktoriteetti. Ei välttämättä sopiva aloittelijan oppikirjaksi.

The definite authority in the subject. Not so suitable for the beginner's first book.

A Beginner's Guide to Kiln-formed Glass 2007
Griffith Brenda
Lark Books
ISBN 13-978-1-57990-09-1
ISBN 10-1-57990-900-4
paluu ylös
Tuore ja selkeästi rakennettu kirja. Kuvituksena arvostettujen tekijöiden töitä eri tekniikoilla. Laaja teoria osuus joka parin lukukerran jälkeen antaa hyvän kuvan mistä on kysymys. Pakollinen (?) esimerkkiprojetien valikoima on laaja. Kukin selkeästi esitetty ja edustaa hyvin tarkoitettua tekniikkaa.
Yksi parhaista peruskirjoista. Suosittelen.

A fresh anc clearly structured approach. Illustrated with works of well known artists. An extensive theory part, which after a couple of readings, gives a sober impression what glass fusing is about. Extensive collection of sample projects. Each project well documented and exemlifies the respective tehcnique.
One of the best basic books. I recommend strongly.

Glass Notes 4th edition 2006
Halem Henry
ISBN -1-885663-06-4
ISBN 978-1-885663-06-1 paluu ylös
Mahtava tietopaketti, yksi alan suuria klassikoita. Paljon tunnettujen tekijöiden alkuperäistekstejä. Painottuu enemmän lasin puhallukseen, mutta valu ja Pate de Verre ovat mukana. Hyvää luettavaa lasikemiasta, muottitekniikoista ym. Ei kuitenkaan ensimmäisenä hankintalistalle. Edellyttää aika paljon omaa kokemusta.

A tremendous collection of information. One of the classics in the field. Includes many original texts of known authors. Assumes a lot of own experience. Not recommended as the first book.

Boken om glas Glafo 2005
Frygt Elisabeth toim.
ISBN 91-631-6257
paluu ylös
Julkaisija on Glafo, Ruotsin lasitutkimusinstituutti. Kirja pyrkii antamaan kattavan kuvan ruotsalaisesta lasista, painottuen lasiteollisuuteen ja puhallettuun lasiin. Kirja pyrkii kattamaan lasin koko käsitteistön. Pelkästään lasin raaka-aineista on 16 sivua. Suureasta koostaan ja sivumäärästä huolimattai esitys jää paikoin pinnallisen kertovaksi. Fuusaus ja slumppaus esiintyvät vain ohimennen.
Toistaiseksi ainoa kohtaamani ruotsinkielinen kirja.

The publisher is Glafo, Swedish Glass institute. The aim of the book is to give a comprehensive picture of Swedish glass industry. It attempts to cover the whole glass vocabulary. There are 16 pages devoted to raw materials. In spite of large format and number of pages, the narrative is somewhat superficial. Fusing and slumping is mentioned only shortly.

Introduction to glass fusing 2003
Kaiser, Petra
Wardell Publications
ISBN-13 978-0-919985-38-4
ISBN-10 0-99185-38-6
Alaotsikko kertoo että tämä on projekteittain etenevä keittokirjamainen teos. Hyvää poikkeava mallisto josta saa ideoita omiin töihin. Hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet. Monista töistä selviää heikollakin kielitaidolla hyvän kuvituksen ja selkeiden taulukoiden avulla.

The subtitle tells that this book has a cookbook like structure proceeding from one project to the next. Very detailed instructions. Good illustrations and lot of useful tables.

Fuse it
Kaiser Petra
paluu ylös
Satasivuinen jatko-osa edelliseen Petra Kaiser'in kirjaan.

A continuation to the previous book.

Esineitä lasimurskasta 1992
Kekäläinen, Päivi
VAPK kustannus, Helsinki
ISBN 951-37-0999-X
paluu ylös
Tietääkseni vanhin ja pitkään ainoa suomenkielinen kirja asiasta. Keskittyy pate de Verre-tekniikkaan, mutta sisältää paljon "ympäristöoppia" lasin historiasta ja teollisen lasin tekniikoista. Käsittelee levylasin fuusauksen ja slumppauksen vain ohimennen. Muotinvalmistusta esittelee laajemminkin kuin Pate de Verre -tekniikan osalta. Poltto-ohjeet suurpiirteisiä ja osin vanhentuneita. Paljon tietoa työturvallisuudesta.
Ollut lopuunmyyty jo kauan, mutta löytyy kirjaston kautta.

The only book of pate de verre in Finnish.

Pieni helmikirja 2008
Kaisa Koivisto ja Päivi Kekäläinen
Julkaisu ja kustannus: Vitromania
Painopaikka: Painotalo Casper Oy, Espoo 2008
ISBN 978-952-92-4295-5
paluu ylös
Suomenkielinen pieni kirja lasihelmien valmistuksesta.
Julkaisussa luodaan katsaus lasihelmien historiaan ja kerrotaan lyhyesti lasihelmien valmistusmenetelmistä: lasin kiertämisestä, puhaltamisesta, puristamisesta ja jopa lasijauheen sulattamisesta. Julkaisussa on runsas värikuvitus.

A book of bead making in Finnish. Some history of glass beads and short descriptions of bead making techniques. Well illustrated.

RICHARD LA LONDE Fused Glass Art and Technique 2006
La Londe, Richard
Ozone Press, Freeland,Washington
ISBN10 0-9779126-0-4 Painettu Kiinassa
paluu ylös
Kirjoittaja ja päähenkilö on yksi alan uranuurtajista, joka aloitti 1975 ja on ollut mukana kaikessa alkaen Bullseyen tehtaan luomisesta. Kirjassa on suppea katsaus vanhaan lasiin, mielenkiintoinen hirtoriaosuus useine henkilökuvauksineen seuraa alaa 1980 lähtien. Upea kuvitus ja sujuva kerronta tekevät siitä helppolukuisen. Tekninen osa on kattava, painottuen tekijän kehittämiin frittimenetelmiin. Alkeiskirjan jälkeen yksi tärkeimmistä!

The author and key character is one of the pioneers, who started at 1975 and has been involved in everything, starting with the founding of Bullseye factory. The book has a concise chapter of ancient glass. The history with eloquent stories about individuals follows the hsitory since 1980. magnificent illustration and fluent story makes it easy to read. The technical part is comprehensive, with the natural emphasis of the frit techniques developed by the author.
After the elementary books recommended.further eading

Glass Fusing Book One
Lundstrom, Boyce - Schwoerer, Daniel 1987

Vitreous Publications, Camp Colton
paluu ylös
Uunisulatuksen klassikko. Voi sanoa että tästä se alkoi. Kattava kuvaus fuusauksen perusteista. Selittää yhteensopivuutta, jannityksenpoiston, ja tilavuuden hallinnan.

The classic book of kiln forming. One can say that it all begun with this book. Comprehensive overview of fusing basics. Explains compatibiliyty, annealing and volume control. Worth of re-reading every now and then.

Advancing fusing techniques
Glass Fusing Book Two
1989
Lundstrom, Boyce
Vitreous Publications, Camp Colton
paluu ylös
Jatko-osa edelliselle. Joissakin kohdissa ikä näkyy.

Continuation of the previous book. Sometimes the age shows.

Glass casting and mold making
Glass Fusing Book Three
1989
Lundstrom, Boyce
Vitreous Publications, Camp Colton
paluu ylös
Jatko-osa edellisille. Käsittelee frittivalua ja muottien tekoa.

A further continuation. Explains frit casting and mold making.

GLAS skåle, fade og figurer i ovnformet glas Marianne Schultz & Sören Bröndsted
Klematis A/S
ISBN87-7905-533-8
paluu ylös
Tanskankielinen kirja. En osaa sanoa miten hyvin kouluruotsi riittää sen lukemiseen, mutta vaikuttaa sujuvalta ja helppokieliseltä. Kirja jakautuu selvästi kahteen osaan. Ensimmäiset 40 sivua ovat perustietoa. Siinä varsinkin muottien teko on hyvin esillä vaikka vain kuvien varassa lukien. Loppuosa kirjasta on mallitöiden "reseptejä". Ne eivät sykähdytä taiteellisuudellaan, mutta kattavat joukon perustekniikoita hyvin selkeästi esitettynä. Poltto-ohjeista en ole varma. Jossakin toisessa uunissa tulos voi olla erilainen, eikä kirja anna paljoa vihjeitä mihin suuntaan pitäisi muuttaa.

A Danish book. The language may be an obstacle, although it is fluetly written and easy to read. The book is divided in two sections. The first 40 pages are basic information. The mould making is well described, even if one hasto rely only on pictures. The rest of the book is 'receipes' of demo projects. Not veru artistic but cover the technical side well. The firing schedules may be misleading in different kilns. The books gives no diagnostic tips how to modify the schedules.
Worth of reading if the language allows.

Glasfusing
Janette Skogshus
Bilda Förlag
ISBN 978-91-574-7985-0
Pieni ruotsinkielinen kirja, 55 sivua, tarkoitettu aloitteleville. Pyrkii innostamaan ja kokeilemaan. Tekninen tieto vähäistä, usein mainitu niin lyhyesti että aloitteleva ei kiinnitä huomiota
Firing Schedules for Glass
The Kiln Companion
second edition 2010
Graham Stone
Ingeous Glassworks
ISBN 978-0-578-05495-7
Kierreselkäinen A4- kokoinen opus. 224 s. Erittäin perusteellinen teos josta heti (1996) tuli klassikko. Se oli pitkään loppuunmyyty ja vuosia olin muutaman piraattikoiosivun varassa kunnes nyt sain omani tästä uudesta painoksesta. Keskeinen toinen osa on 115 sivua poltto-ohjelmien taulukoita. Sitä ennen on tiukka tekninen tieto-osa ja lopussa taas kolmas, syventävä osa. Nämä ovat kirjan painavinta antia.

En välttämättä suosittele aloittelijalle. Pieni määrä kokemusta tarvitaan että polttotaulukot osaa sovittaa omalle uunille ja kuhunkin tilanteeseen. Kirja on nimenomaan tarkoitettu uunin viereen, mutta teoriaosat kannattaa lukea kotona rauhassa pariin kertaan. Kirjan arvo on nimenomaan ymmärryksen lisääjänä.

A spriral bound A4 size book with 224 pages.. Was immediately a 'classic'. It has been outsold for a long, and for years I was depending of few pirate cipied pages. It was finally reprinted this year. The central part is 115 pages of firing schedule tables. Before that is a tight technical section, and at the end a deepening section. Those are the most important parts of the book.

I do not recommend for the beginners. It takes some experience to adjust the firing schedules to your particular kiln and project. It is intended to be referrred at your kiln, but read the theory parts leisurely at home for a couple of times. The real value of the books is in improving your understanding.

Suomalaisia lasimaalauksia 2006
toim. kaisa Koivisto
Suomen Lasimuseo
ISBN 952-5671-15-7
paluu ylös
Näyttelyjulkaisu "Uusia suomalaisia lasimaalauksia" näyttelystä. Mukana oli kuitenkin myös fuusattuja töitä ja kollaseja. Hyvin niukat tekniset selostukset.

An exhibition catalog, published by the Finnish Glass Museum. Mainlylead came and tiffany works, but includes surprisingly many fused panels, too.

Suomen lasi elää 5, 2005
Suomen Lasimuseo
toim. Hannele Viilomaa, Kaisa Koivisto
ISBN 952-5571-03-3
paluu ylös
Viisivuotisnäyttelyn julkaisu joka esittelee koko lasialaa. Mukana on yllättävän paljon fuusattua ja slumpattua lasia

A periodic publication of the Finnish Glass Museum, that inteds to cover the current state of the Finnish Art Glass. Surprisingly much fused and slumped class.

Valon voima
Varjo, Veli-Matti
Varjo Galleria, Rovaniemi
ISBN 952-99165-0-7
paluu ylös
Taidelasitus tiffanytekniikalla. Tiffanytekniikka on, ainakin toistaiseksi, aiheen olkopuolella. Kirjassa on kuitenkin hyvä jakso lasin leikkauksesta, ja ennen kaikkea työn suunnittelun olemuksesta, alkaen aiheen ja sävymaailman valitsemisesta. Kirja dokumentoi yhteen kohteesaeen suunnitellun teossarjan synnyn. Pajon ideointia herätti lopputöihin liittyvä piirustuksellinen ja maalauksellinen osuus. Sulatustöissä tekniikka ja materiaalit ovat erilaisa, ainakin käyttöesineiden yhteydessä, mutta aika helposti sovellettavissa.
Teksti on sujuvaa ja antaa melkein liian helpon kuvan työstä.

 

lasinsulatustekniikat 1991
Viggiani Donatella
suom. Eija Aalto
Sinooperi Oy Vantaa,Edizione Edarte Milano
ISBN 88-85097-15-8
paluu ylös
Houkutteleva, mutta valitettavan epäluotettava teos. Se on siomennettu englanninkielisestä käännöksesta ja termien käyttö on hämärtynyt matkalla ja tuottanut selviä asiavirheitäkin. Myös kirjan ikä vaikuttaa, monista asioista on nyt toisenlainen tieto.
Perusidea on kuitenkin hieno. On lähdetty ikkunalasin fuusauksesta ja slumppauksesta. Siihen on saatu mielenkiintoista eloa värjäämällä oksideilla ja keramiikan alilasitusväreillä. Kuvitus on hyvä ja houkuttelee kokeilemaan. Varustaudu kuitenkin moniiin epäonnistumisiin.
Nuo värjäystekniikat avaavat paljon uusia mahdollisuuksia.

Very attractibe, but unfortunately not very reliable book. It is translated from an English translation and many terms are obscured during the process. Even some factual errors has creeped in. The age of the book is visible. Some topics are now understood differently.

The basic idea is good, however. It starts with the fusing and slumping of window glass. Interesting results are obtained by coloring with oxides and ceramic underglaze colors. A technique worth of revisiting. The illustration is good and tempts to experiment. Be prepared to many disappointments, however.

Contemporary Fused Glass 2010
Walker, Brad
Four Corner Publications, Clemmons NC USA
ISBN 0-9700933-1-4> paluu ylös
Brad Walkerin kirjan (alla) täysin uudistettu laitos. Ilmestyi toukokuussa 2010.
Erittäin tietopitoinen paketti. Todella runsas ja havainnollinen kuvitus. Mukana on sekä teknistä kuvitusta että upeita esimerkkitöitä eri taiteilijoilta. Kannataa hankkia vaikka pelkkien kuvien vuoksi. Käsittelee perustekniikat monipuolisesti ja mukana on laaja osa soveltavista tekniikoista, mm. inkluusioista, eli muiden materiaalien liittämisestä sulatustyöhön. Pate de Verre ja valutekniikat ovat jääneet vähemmälle. Kirjan kieli on suhteellisen helppoa vähemmänkin enlantia opiskelleelle.

A completely reworked edition of the classic book of the same author. A package full of information. Rally rich and descriptive illustration. There are many technical ipictures, and also works of well known artists. Worth of buying for mere pictures sake . The basic techniques are descibed extensivelu and some applied techniques like inclusins are not forgotten. Pate de verre and casting are not so extensively treated. .

Contemporary Warm Glass 2000
Walker, Brad
Four Corner Publications, Clemmons NC USA
ISBN 0-97009334-9
paluu ylös
Uudempi perusteos. Kattavampi kuin Lundstrom, mutta ei yhtä selkeä asioiden painotuksessa. Ensimmäinen alan kirja hyllyssäni. Tässä sivustossani on paljon vaikutteita Walkerilta ja varsinkin hänen ylläpitämästään Warm Glass Bulletin Boardista

A midern absic book. It is a previous edition of the above mentioned. More comprehensive than Lunstrom, but not so clear structured. It was the first book of glass in my bookshelf

Lasitöiden taito 2000
Wrigley, Lynette
Kustannus-Mäkelä Oy, Karkkila/New Holland Publishers Ltd, Lontoo
paluu ylös
Kirja käsittelee kylmälasitekniikkaa (folio ja lyijykisko) mutta on tässä mukana koska siinä on aika paljon lasin leikkauksesta ja koska suomenkielistä aineistoa on vähän. Sisältää myös lyhyen kuvitetun ohjeen etsauksesta.
Keittokirjamainen ote, joka etenee mallityö kerrallaan yksityiskohtasin neuvoin.

This Finnish book is about cols technique, folio and lead came. I have included it because it has much useful about glass cutting, and because there is so little available in Finnish.
Includes a short description of etching, too.
A cookbook style structure, proceeding from one sample work to next with very detailed text.

Lasinsulatustekniikat
Leo Örn
Video, julkaisja Sinooperi Oy
paluu ylös
En tiedä miltä vuodelta video on, mutta se nojaa paljon Viggianin kirjaan. muutamat ohjeet ovat suoraan haitallisia, kuten koneantiikkilasin palojen sulattaminen float-lasin väliin. Pelkästään tämän videon varassa ei pitäisi lähteä liikkeelle. Samalla se on historiaa, miten puutteellisin välinein ja tiedoin pioneerit ovat raivanneet tietä.

An old video, often found in Finnish libraries. It is bases on Viggian's book. Some of the instructions are simply wrong, like fusing Artista between float! Do not try to learn relying only this video.
At the same time it illustrates how little tools and knowledge the pioneers had, when they paved the road.

Tämän osion suunnistus